·A Carreira Ponlle Freo Pontevedra está organizada por ATRESMEDIA, coa colaboración do Concello de Pontevedra e o patrocinio de Axa.

·Os cartos recadados coas inscricións destinaranse integramente a un proxecto a favor das vítimas dos accidentes de tráfico. A entidade beneficiaria comunicarase na web oficial www.carrerasponlefreno.com

·Día e hora:

·Sábado 29 de xuño de 2019

·Carreiras infantís ás 20h

·Carreiras de 5 e 10km ás 21:30h

·Percorrido e distancia:

·Circuítos de 5 e 10km, con saída e meta na Avd. Montero Rios; os detalles concretos dos circuítos publicaranse na web oficial.

·Carreras infantiles

·Las carreras infantiles se disputarán antes del inicio las carreras de 5 y 10 km, a las 20h. Este horario podrá sufrir modificaciones a causa del horario de inicio o finalización de las categorías absolutas de 5 y 10 kilómetros.

CATEGORIA

AÑOS

DISTANCIA

CHUPETINES

2014 Y ANTER.

100 METROS

PREBENJAMIN SUB 8

2012-2013

250 METROS

BENJAMIN

2011-2010

250 METROS

SUB 10

ALEVIN

2009-2008

1.000 METROS

SUB 12

INFANTIL

2007-2004

1.000 METROS

SUB 14


Los detalles de los circuitos se publicarán en la web oficial.

·Inscricións:

·A cuota de inscrición é de 5€ e se pode formalizar na web www.carrerasponlefreno.com. O prazo de inscrición remata o 28 de xuño ás 20h, ou fin de dorsais.

·La inscripción a las carreras infantiles es gratuita, sin derecho a camiseta ni bolsa del corredor. A todos los niños se les dará Dorsal Infantil en feria del Corredor y medalla en Meta.

·Retirada do dorsal-chip e camiseta conmemorativa:

·A camiseta técnica do corredor/a e o dorsal-chip entregaranse no hall de entrada do Instituto de Ensino Secundario Valle Inclán, o sábado da carreira dende as 11h ata as 14h e dende as 17h ata as 20h. Para que todas as persoas de fora da comarca de Pontevedra cheguen a tempo á saída, prégase aos veciños/as da comarca que pasen previamente a recoller o seu dorsal.

·NOTA: As tallas das camisetas entregaranse por orde de recollida do dorsal-chip.

·Descalificacións:

·servizo médico da competición e os/as xuíces están facultados para retirar durante a proba a calquera persoa participante que manifeste un mal estado físico, a calquera persoa participante que non complete o percorrido completo ou manifeste un comportamento non deportivo.

·Clasificacións:

·Pedestre

·Haberá unha soa clasificación conxunta, distinguindo categoría masculina e feminina. O tempo máximo para completar a proba é 45 min para a carreira de 5km, e 75 min para a de 10km; pasado este tempo, o/a corredor que permaneza en carreira deberá continuar baixo a súa responsabilidade respectando as normas de circulación. Entregaranse trofeos aos 3 primeiros clasificados da xeral (homes e mulleres)

·HandBike

·É exclusiva para aquelas persoas con algunha discapacidade física que lles impida facer a carreira a pé, e na distancia de 10Km. Non será competitiva e ditos participantes deberán adaptarse ao ritmo de carreira, sen poder en ningún caso adiantar ao vehículo de cabeza de carreira.

·Cada participante o fará baixo a súa enteira responsabilidade, afirma ter unha condición física suficiente para afrontar a proba e se compromete a aceptar totalmente este regulamento.

·A inscrición é persoal e intransferible e supón a aceptación do presente regulamento. Baixo ningún concepto, unha vez feita a inscrición, poderase transferir a participación a outra persoa.

·Non se admitirán corredores que non estiveran inscritos ou corran sen dorsal oficial, impedindo que teña acceso á carreira en defensa dos dereitos dos regulamentariamente inscritos.

·Os únicos vehículos autorizados a seguir a proba serán os designados pola organización. Por cuestións de seguridade queda totalmente prohibido seguir aos corredores en bicicleta, moto ou por calquera outro sistema.

·Todo o non previsto neste regulamento resolverase segundo a normativa vixente da I.A.A.F