GALEGO - REGULAMENTO CARREIRA PONLLE FREO PONTEVEDRA 2020

A Carreira Ponlle Freo Pontevedra está organizada por ATRESMEDIA, coa colaboración do Concello de Pontevedra e o patrocinio de Axa.

Os cartos recadados coas inscricións destinaranse integramente a un proxecto a favor das vítimas dos accidentes de tráfico. A entidade beneficiaria comunicarase na web oficial www.carrerasponlefreno.com

Día e hora:

Sábado 20 de xuño de 2020

Carreiras infantís ás 20h

Carreiras de 5 e 10km ás 21:30h

Percorrido e distancia:

Circuítos de 5 e 10km, con saída e meta na Avd. Montero Rios; os detalles concretos dos circuítos publicaranse na web oficial.

Carreras infantiles

Las carreras infantiles se disputarán antes del inicio las carreras de 5 y 10 km, a las 20h. Este horario podrá sufrir modificaciones a causa del horario de inicio o finalización de las categorías absolutas de 5 y 10 kilómetros.

CATEGORIA

AÑOS

DISTANCIA

CHUPETINES

2015 Y ANTER.

100 METROS

PREBENJAMIN SUB 8

2013-2014

250 METROS

BENJAMIN

2012-2011

250 METROS

SUB 10

ALEVIN

2010-2009

1.000 METROS

SUB 12

INFANTIL

2008-2005

1.000 METROS

SUB 14

Los detalles de los circuitos se publicarán en la web oficial.

Inscricións:

A cuota de inscrición é de 5€ e se pode formalizar na web www.carrerasponlefreno.com. O prazo de inscrición remata o 26 de xuño ás 20h, ou fin de dorsais.

La inscripción a las carreras infantiles es gratuita, sin derecho a camiseta ni bolsa del corredor. A todos los niños se les dará Dorsal Infantil en feria del Corredor y medalla en Meta.

Retirada do dorsal-chip e camiseta conmemorativa:

A camiseta técnica do corredor/a e o dorsal-chip entregaranse no hall de entrada do Instituto de Ensino Secundario Valle Inclán, o sábado da carreira dende as 11h ata as 14h e dende as 17h ata as 20h. Para que todas as persoas de fora da comarca de Pontevedra cheguen a tempo á saída, prégase aos veciños/as da comarca que pasen previamente a recoller o seu dorsal.

NOTA: As tallas das camisetas entregaranse por orde de recollida do dorsal-chip.

Descalificacións:

O servizo médico da competición e os/as xuíces están facultados para retirar durante a proba a calquera persoa participante que manifeste un mal estado físico, a calquera persoa participante que non complete o percorrido completo ou manifeste un comportamento non deportivo.

Clasificacións:

Pedestre

Haberá unha soa clasificación conxunta, distinguindo categoría masculina e feminina. O tempo máximo para completar a proba é 45 min para a carreira de 5km, e 75 min para a de 10km; pasado este tempo, o/a corredor que permaneza en carreira deberá continuar baixo a súa responsabilidade respectando as normas de circulación. Entregaranse trofeos aos 3 primeiros clasificados da xeral (homes e mulleres)

HandBike

É exclusiva para aquelas persoas con algunha discapacidade física que lles impida facer a carreira a pé, e na distancia de 10Km. Non será competitiva e ditos participantes deberán adaptarse ao ritmo de carreira, sen poder en ningún caso adiantar ao vehículo de cabeza de carreira.

Cada participante o fará baixo a súa enteira responsabilidade, afirma ter unha condición física suficiente para afrontar a proba e se compromete a aceptar totalmente este regulamento.

A inscrición é persoal e intransferible e supón a aceptación do presente regulamento. Baixo ningún concepto, unha vez feita a inscrición, poderase transferir a participación a outra persoa.

Non se admitirán corredores que non estiveran inscritos ou corran sen dorsal oficial, impedindo que teña acceso á carreira en defensa dos dereitos dos regulamentariamente inscritos.

Os únicos vehículos autorizados a seguir a proba serán os designados pola organización. Por cuestións de seguridade queda totalmente prohibido seguir aos corredores en bicicleta, moto ou por calquera outro sistema.

Todo o non previsto neste regulamento resolverase segundo a normativa vixente da I.A.A.F

REGLAMENTO CARRERA PONLE FRENO PONTEVEDRA 2020

Día y hora:

Sábado 20 de Junio 2020

Carreras infantiles: a las 20h

Carreras 5 y 10km: a las 21:30h

Recorrido y distancia:

Circuitos de 5 y 10km, con salida y meta en Avd. Montero Rios.

Carreras Infantiles en la Zona Salida/Meta.

Los detalles de ambos circuitos se publicarán en la web oficial.

Carreras infantiles

Las carreras infantiles se disputarán antes del inicio las carreras de 5 y 10 km, a las 20h.

CATEGORIA

AÑOS

DISTANCIA

CHUPETINES

2015 Y ANTER.

100 METROS

PREBENJAMIN SUB 8

2013-2014

250 METROS

BENJAMIN

2012-2011

250 METROS

SUB 10

ALEVIN

2010-2009

1.000 METROS

SUB 12

INFANTIL

2008-2005

1.000 METROS

SUB 14

Este horario podrá sufrir modificaciones a causa del horario de inicio o finalización de las categorías absolutas de 5 y 10 kilómetros.

Los detalles de los circuitos se publicarán en la web oficial.

Inscripciones:

La cuota de inscripción es de 5€ y se puede formalizar en la web www.carrerasponlefreno.com . El plazo de inscripción on-line finaliza el 26 de Junio a las 14h o fin de dorsales.

La inscripción a las carreras infantiles es gratuita, sin derecho a camiseta ni bolsa del corredor. A todos los niños se les dará Dorsal Infantil en feria del Corredor y medalla en Meta.

RETIRADA DE DORSAL-CHIP Y CAMISETA CONMEMORATIVA:

La camiseta técnica corredor y el dorsal-chip se entregarán en hall de entrada del Instituto de Educación Secundaria Valle Inclán en la plaza de España el sábado de la carrea desde las 11h hasta las 14 h y desde las 17h hasta las 20h. Para que todas las personas de fuera de la comarca de Pontevedra lleguen a tiempo a la salida, se ruega a los vecinos y vecinas de la comarca que pasen previamente a recoger su dorsal.

NOTA: Las tallas de las camisetas se entregarán por estricto orden de recogida del dorsal-chip.

Descalificaciones:

El servicio médico de la competición y los jueces árbitros están facultados para retirar durante la prueba:

1. A cualquier atleta que manifieste un mal estado físico.

2. A la atleta que no realice el recorrido completo.

3. A la atleta que manifieste un comportamiento no deportivo.

Clasificaciones:

-Habrá una sola clasificación conjunta, distinguiendo categoría masculina y femenina.

El tiempo máximo para completar la prueba es 45 min para la carrera de 5km, y 1 hora y 15 para 10 km. Pasado este tiempo, el corredor que permanezca en carrera deberá continuar bajo su responsabilidad respetando las normas de circulación.

-Se entregarán trofeos a los 3 primeros clasificados de la general (hombres y mujeres)

HandBike: es exclusiva para aquellos corredores con alguna discapacidad física que les impida hacer la carrera a pie, y en la distancia de 10Km. No será categoría competitiva y dichos participantes deberán adaptarse al ritmo de carrera, sin poder en ningún caso adelantar a coche cabeza de carrera.

-Cada corredor participará bajo su entera responsabilidad, afirma poseer un nivel de condición física suficiente para afrontar la prueba y se compromete a aceptar estrictamente este reglamento.

-La inscripción es personal e intransferible y supone la aceptación del presente reglamento. Bajo ningún concepto, una vez hecha la inscripción, se podrá transferir la participación a otra persona, amigo o familiar por motivo de no poder acudir el día de la prueba.

-No se admitirán corredores que no estén inscritos o corran sin dorsal con chip, impidiendo que tenga acceso a la carrera en defensa de los derechos de los reglamentariamente inscritos.

-Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba serán los designados por la organización. Por cuestiones de seguridad queda totalmente prohibido seguir a los corredores en bicicleta, moto o cualquier otro vehículo. La policía local y la organización de la prueba los retirarán del circuito para evitar incidentes.

-Todo lo no previsto en este reglamento se resolverá según la normativa vigente de la I.A.A.F