Ruta circular desde Badalona pasando por:

- Platja del Coco (0.1 km)

- Platja del Pont del Petroli (0.5 km)

- Platja de l'Estació (0.9 km)

- Platja dels Pescadors (1.4 km)

- Platja del Pont d'en Botifarreta (2.1 km)